F.L.D.E.

 
Joueurs Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng
http://old.flde.lu/joueursschachklubturmasprengermattscheffleng.aspx